Как да се определи Boot Record Signature AA55 не е намерен

Като цяло решението на този проблем би било да се пресъздаде основният запис за зареждане. Въпреки това е важно да се отбележи, че поради потенциала на компютърен вирус, като например Monkey MBR вируса, тази команда може да причини загуба на данни или други проблеми. Проверете дали най-новата версия на вашия скенер за вируси е инсталирана на компютъра и че сте проверили, че на компютъра няма вируси.

Освен това може да помислите за архивиране на данните на твърдия ви диск.

За да пресъздадете основния запис за зареждане, стартирайте от стартираща дискета и при вида на подканата:

fdisk / mbr

Тази команда трябва да ви върне към подканата без съобщение.

След като се върнете при подновяването на компютъра, проблемът трябва да бъде решен.