Как да се определи CMOS памет размер несъответствие

Нормално е компютърът да съобщава за несъответствие в размера на паметта или за грешка в паметта, когато паметта е била добавена или премахната от компютъра. Когато се появи тази грешка, въведете CMOS и се уверете, че настройките за паметта са правилно зададени и след това запазете и излезте от CMOS.

Настройките на паметта са неправилно зададени в CMOS

CMOS може да се повреди или да възстанови настройките на паметта обратно към фабричните настройки по подразбиране. Влезте в CMOS настройките на компютъра и се уверете, че настройките на CMOS паметта са правилно зададени за количеството памет, която имате в компютъра.

Издаване с компютърна памет или дънна платка

Ако настройките на CMOS са правилно зададени за количеството памет, което имате в компютъра, и проблемът продължава, може да имате конфликт на памет с несъвместима памет. Ако наскоро в компютъра е добавена памет, премахнете тази памет, за да видите дали проблемът се решава сам.

Ако отстраняването на паметта реши проблема, предлагаме да опитате различна памет в компютъра или да премахнете старата памет и да използвате само новата памет.

Ако проблемът продължава, може да има проблем с паметта на компютъра или дънната платка и е препоръчително да се свържете с производителя на компютъра или паметта.