Как да поправите системата на препълване на стека спря грешка

Размерът на стека, определен в config.sys, е твърде нисък. Редактирайте config.sys и осигурете линията STACKS е поне настроена на 12, 256. Например, редът трябва да бъде същият като примера по-долу.

Купчини = 12256