Как да изключите, рестартирате и изключите Linux

По-долу са описани начините за изключване, изключване, рестартиране и т.н. Linux компютър от GUI или командния ред.

Изключване или рестартиране на компютъра от GUI интерфейс

Изключването или рестартирането на компютъра от графичния интерфейс зависи от това кой GUI използвате. Често изключването, излизането и опциите за рестартиране са достъпни през главното меню на GUI или лентата, разположена на една от страните на прозореца.

Ако не можете да намерите метод за изключване или рестартиране на компютъра през GUI, запомнете, че можете да изключите или да рестартирате компютъра, като използвате командите, посочени по-долу. Можете също така да създавате скриптове, които да изпълняват тези команди от GUI.

Команди от команден ред

Командите в интерфейса на командния ред могат да се използват за спиране, изключване (изключване на захранването), рестартиране или изключване на Linux. Кликнете върху връзките по-долу, за да видите повече подробности за всяка команда.

haltpoweroff

рестартиране

изключвам