Получавам лоши сектори, клъстери или липсващи средства, какво да правя?

Ако използвате ScanDisk или друга помощна програма за дискове и срещнете лоши клъстери, сектори или разпределителни единици, препоръчваме ви да архивирате данните си и след това да форматирате твърдия диск.

Срещайте се с грешки

Ако се появят лоши сектори или липсващи единици за разпределение, докато твърдият диск се форматира, вашият твърд диск е лош. В този случай предлагаме твърдия диск да бъде заменен.

  • Съвети за закупуване на твърд диск с компютър.
  • Как да инсталирате твърд диск или SSD.

Не срещайте грешки

Ако по време на процеса на форматиране не се появят грешки, вероятно е на устройството да се работи с повредени програми и да причинява грешки. Изпълнението на процеса на форматиране и възстановяване трябва да разреши тези грешки и този проблем трябва да бъде отстранен.

Може ли лошите сектори да бъдат поправени?

Не. Ако софтуерна програма като ScanDisk открие лоши сектори, те са маркирани като лоши и ще бъдат пропуснати, когато информацията бъде записана на твърдия диск. Всички данни, намерени за тези лоши сектори, се считат за загубени.