Internet Explorer съхранява само изображения като BMP файлове

Този проблем възниква, когато Microsoft Internet Explorer има повредени или повредени файлове. За да разрешите този проблем, следвайте инструкциите по-долу.

  1. Изпразнете временните си интернет файлове.
  2. Изтрийте всички неизвестни или повредени обекти, като щракнете върху менюто Инструменти и Опции за интернет. В раздела Общи на опциите за интернет щракнете върху бутона Настройки. Кликнете върху бутона Преглед на обекти и изтрийте всички обекти, които имат статус Неизвестно или Повредено .