Какво е архив?

Архивът може да се отнася до някое от следните:

1. Архив е сайт или местоположение, което има огромно количество информация за тема, която може да бъде изтеглена или прегледана. Архивите могат да бъдат използвани за проучване и да научат повече за обсъжданата тема. Например, Computer Hope може да се счита за архив на компютърна информация.

2. Архив е друг термин, използван за описване на файл, който съдържа множество файлове, които обикновено са компресирани файлове.

3. Интернет архивът е сдружение с нестопанска цел, основано през 1996 г., което поддържа уеб страници от създаването си и сега съхранява стари текстове, аудио, движещи се изображения и софтуер.

Архивиране, софтуерни термини, Tarball