Какво е база?

Базата може да се отнася до някое от следните:

1. Базата е наличните номера в системата за номериране. Например най-известната база е базата 10 на системата за номериране или десетичните числа, които са 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Друга обща база при работа с компютри е двоична база 2, която има само числа 0 и 1.

Видове база

  • База 2 (двоична)
  • База 8 (Окталова)
  • База 10 (десетична)
  • База 16 (Шестнадесетична)

2. Когато се отнася за компютърна част, базата е друг термин, използван за описание на стъпало.

3. Когато пишете в HTML, тагът се използва за обозначаване на основния URL адрес за всеки относителен URL вътре в документа.

Base 2, Base 8, Base 10, Base 16, BCD, URL