Какво представлява миграцията на съдържание?

Процесът на преместване на структурирани данни в нова система се нарича миграция на съдържание . Най-често се отнася до преместване на съдържанието, съхранявано в една CMS (система за управление на съдържанието) в друга. Неговата цел обикновено е да реорганизира или консолидира съдържанието, за да позволи по-голям контрол от страна на доставчика на съдържание и по-единен вид и усещане за потребителите на съдържанието. Процесът може да бъде толкова прост, колкото да се импортира информация от база данни или толкова сложна като копиране и пренаписване на части, за да стане съвместима с нов набор от шаблони.

Условия за програмиране