Какво съществува?

Съществува може да се отнася за някое от следните:

1. Съществува функция за програмиране. Вижте съществуващата дефиниция за допълнителна информация.

2. Собствена XML база данни с отворен код eXist-db е базирана на индексна обработка XQuery, автоматично индексиране, разширения за пълно текстово търсене, XUpdate поддръжка и др.

База данни, термини от база данни, съществува, XML