Какво е Float?

Поплавъкът може да се отнася до някое от следните:

1. С CSS (Cascading Style Sheets), float е свойство, което се използва за позициониране на елементи в уеб страница. Например, както се вижда на тази страница, изображението се показва от дясната страна на този блок текст, докато текстът се движи около него. Плаващото изображение се извършва чрез използване на img елемента с float за свойство CSS, за да "плава" изображението от дясната страна, както е показано в долния HTML / CSS код.

Друг текст за страницата отива тук и ще се показва отляво на изображението. След като премине изображението, текстът ще се увие под него, както е показано тук.

2. При програмирането поплавъкът е по-често наричан плаваща запетая.

Условия за видео