Какво е функционално програмиране?

Функционалното програмиране е стил на компютърно програмиране, който се основава на оценката на математическите функции. Това е декларативен стил на програмиране, което означава, че използва ясно дефинирани логически изрази, но не посочва изрично какво да прави компютърът на всяка стъпка. Аксиома на функционалното програмиране е, че една функция трябва да върне същия резултат за всеки даден набор от аргументи. Функциите се придържат към тази концепция, "същите аргументи, един и същ резултат", без значение колко пъти се оценява функцията.

Обща черта на функционалното програмиране са неизменяемите обекти). Когато стойността на неизменяем обект е зададена, тя не може да бъде променена. Вместо това се създават и променят копия на обекта. Използването на този подход увеличава сигурността на данните и опростява процеса на отстраняване на грешки.

Примери за функционални езици за програмиране

Идемпотентност, език на програмиране, програмни термини