Какво е Mutt?

Mutt е свободен, отворен код за електронна поща за Unix-подобни операционни системи, който работи в терминала. За първи път е издаден през 1995 г. и е актуализиран през 2014 година.

Функциите на Mutt

Клиент, имейл, отворен код, софтуерни термини