Какво е ICA?

ICA може да се позовава на някое от следните:

1. Кратко от независимата компютърна архитектура, ICA е тънък протокол, разработен от Citrix за разделяне на обновленията на екрана и обработката на потребителското въвеждане от останалата логика на приложението. Това дава възможност за отдалечена достъпност с по-малка консумация на трафик, тъй като през сесията се изпращат само екранните актуализации, движенията на мишката и клавиатурите.

2. Съкращение от интегриран комуникационен адаптер, ICA е адаптер, използван с IBM 9370 серия и 4300 серия мейнфрейм, които премахват необходимостта от отделен комуникационен контролер.

Компютърни съкращения, Условия на мрежата, Протокол