Какво е JBuilder?

JBuilder е IDE (интегрирана среда за разработка) за езика за програмиране на Java. Първоначално разработена от Borland, в момента се поддържа от Embarcadero Technologies.

Неговите основни характеристики включват поддръжка на Java сървъри за приложения, CPU и профилиране на памет, както и одит на кодове и анализи. Той също така поддържа проследяване на код и управление на изграждането, дизайнер на потребителски интерфейс Swing и други съвместни функции.

Програмни термини, сървър