Какво е MOS (Metal-Oxide-Semiconductor)?

MOS може да се отнася до някое от следните:

1. Накратко за метал-оксид-полупроводник, MOS е метод за създаване на транзистори. MOS се състои от три слоя, метален проводник, изолационен силиконов слой и полупроводников силиконов слой.

2. Съкращение за майката през рамото, вижте дефиницията на MOS за допълнителна информация.

Компютърни съкращения, термини от електрониката, MOSFET, SOI