Какво е мултиметър?

Алтернативно, наричан анализатор на верига, мултитестер или VOM ( Volt-Ohm-Meter ), мултицет е устройство, използвано за изпитване и измерване на ток, напрежение и съпротивление. На снимката е пример за цифров мултицет. Мултиметърът се свързва към верига, използвайки две (червени и черни / положителни и отрицателни) сонди.

Съвет: Преди да тествате всеки електрически компонент с мултицет, уверете се, че сте заземили правилно системата и себе си. Оставете устройството включено в електрическия контакт, ако контактът е заземен.

Условия на електрониката, Условия на захранването, Инструменти