Какво представлява MPLS (Multiprotocol Label Switching)?

Short for Multiprotocol Label Switching, MPLS е обработката на етикети за пакети данни. С MPLS етикетите се разглеждат вместо да се налага да се изследва съдържанието на всеки пакет, като по този начин се определя мрежата дестинация по по-ефективен начин. Този метод може да подобри скоростта на предаване на данни, защото не е необходимо да се използва таблица за маршрутизиране, за да се извърши преглед на мястото, където се изпраща пакетът данни.

Поради виртуалните пътища между мрежовите възли, MPLS не зависи от слоя за връзка с данни на модела OSI. Той също така практически елиминира необходимостта да се използват мрежи от слой 2 за различни типове мрежов трафик. Чрез включването на заглавната част на MPLS, съдържаща един или повече етикети, към всеки пакет данни, мрежите получават много необходимо подобрение в ефективността на предаване на данни, като помагат за намаляване на разходите в края.

Компютърни съкращения, Условия на мрежата, Протокол