Какво е MVS (няколко виртуални хранилища)?

Съкратено за множество виртуални хранилища, MVS е въведена през 1974 г. с издаването на OS / VS2. MVS е IBM мейнфрейм операционна система, която има достъп до множество адресни пространства за виртуално съхранение. MVS е освободен като MVS / 370, MVS / DFP, MVS / ESA, MVS / SP, MVS / XA и OS / MVS .

Компютърни съкращения, термини на операционни системи