Какво е нанотехнология?

Нанотехнологиите, или нанотехнологиите, са инженерство, наука и технология, която разработва машини или работи с един атом или една молекула, която е 100 нанометра или по-малка.

Хардуерни термини, нано, технология