Какво е естествен език?

Естественият език е идеята за създаване на език за програмиране, който използва граматиката, лексиката и синтаксиса на човешкия език.

Обработка на естествен език, програмни термини