Какво е NDIS (спецификация на интерфейса на мрежовия драйвер)?

NDIS е спецификация, разработена от Microsoft и 3COM, описваща как комуникационният протокол и мрежовото устройство трябва да комуникират. NDIS е подобен на ODI на Novell.

Компютърни съкращения, термини от мрежата