Какво е драйвер за мрежово устройство?

Драйверът на мрежово устройство е драйвер на устройство, който позволява на мрежово устройство да комуникира между компютъра и операционната система, както и с други мрежови компютри и мрежови устройства.

Драйвер на устройството, Условия на мрежата