Какво е NIDS (Network Intrusion Detection System)?

Съкратена за мрежова система за откриване на проникване, NIDS е система, която се опитва да открие хакерски дейности, атаки с отказ на услуга или сканиране на портове в компютърна мрежа или в самия компютър. NIDS следи мрежовия трафик и помага да се открият тези злонамерени дейности чрез идентифициране на подозрителни модели в входящите пакети.

NIDS могат да наблюдават входящия, изходящия и местния трафик. Инспектирането на изходящия или местния трафик може да донесе ценна представа за злонамерени дейности, точно както инспектирането на входящия трафик може. Някои атаки могат да възникнат и да останат в локалната мрежа или да бъдат поставени в мрежата с цел извън мрежата. NIDS работи и с други системи, като защитна стена, за да помогне за по-добра защита срещу известни източници на атака (напр. IP адрес на заподозрян нападател).

Компютърни съкращения, термини за сигурност