Какво е NTN (мрежов терминален номер)?

NTN може да се отнася до някое от следните:

1. NTN (номер на мрежов терминал) е набор от цифри, които съставят пълния адрес на крайната точка към терминал за данни. Това е десет или единадесет цифрен номер, намерен в 14-цифрения адрес на Международния консултативен комитет по телеграф и телефон.

NTN е десет цифри, когато не е част от национален интегриран формат за номериране. Когато е част от национален интегриран формат за номериране, той е с дължина единадесет цифри. И в двата случая той следва DNIC (идентификационен код на мрежата за данни) в 14-цифрения адрес на CCITT X.25.

2. NTN е и чат жаргон за "нищо".

Условия на мрежата