Какво е ODP (OverDrive)?

Алтернативно, наричана ODP, която е съкращение от OverDrive процесор, OverDrive е микропроцесор, създаден от Intel. За първи път е разработен за 80486s, а по-късно включен в Pentium, Pentium с MMX, и Pentium II процесорни семейства. Чипът на OverDrive има тактова честота от 40 MHz или по-малко и не включва радиатор.

Повечето дънни платки имаха допълнителен празен гнездо, за да се приспособи към този OverDrive процесор. Някои обаче имаха процесор за подмяна, известен като ODPR, или OverDrive Processor Replacement, който ще работи като заместител на текущия процесор в компютъра. Днес процесорите OverDrive (показани на изображението) вече не се разработват, поддържат или продават от Intel.

Забележка: Оригиналният OverDrive сокет вече е официално известен като Socket 1 и е PDA гнездо с 169 пина.

Компютърни съкращения, термини CPU, Interposer