Какво е включено и изключено?

Включване и изключване може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се прави позоваване на компютърен код или електроенергия, ON се представя като числото ' 1 ', а OFF е с числото ' 0 '. Комбинации от тези и нули са това, което създава двоичен код, който компютрите и другите електронни устройства използват за комуникация.

2. Linux команда, вижте на командната страница за допълнителна информация.

3. On също описва състояние, в което устройството, като например вашия компютър или смартфон, има захранване и функционира; изключено е, когато няма мощност и не може да се управлява.

Двоични, хардуерни термини, онлайн, включване, XON / XOFF