Какво е онлайн помощ?

Онлайн помощта е помощ от операционна система или програма по искане на потребител. Терминът може да се отнася и за помощ, достъпна по интернет, като например нашата секция за помощ от компютърна надежда.

Помогне