Какво е PICS?

PICS може да се отнася за някое от следните:

1. Снимките са жаргон за снимки.

2. Съкращение от платформа за избор на интернет съдържание, PICS е набор от технически спецификации, които позволяват етикетите да бъдат свързани с интернет съдържание.

Компютърни съкращения, ICRA, термини в Интернет, W3C