Какво представлява пин подаването?

Алтернативно, позоваване на захранване на трактора, захранването на щифта е метод за преместване на хартия през принтер. Принтерните устройства за захранване с пин са съдържали ролки или колела с малки щифтове около тях, тези преместени хартии с дупки, които са равномерно поставени от всяка страна на хартията. Този метод на придвижване на хартията обикновено се намира на матрични принтери с хартия с фанфол.

Пин, термини за печат