Какво е Pinch?

Pinch описва жест с пръст, използван с интерфейс на сензорния екран, който използва два или повече пръста за увеличаване и намаляване на мащаба и се нарича семантично увеличение . Например, ако сте използвали смартфон с способности за щипка, бихте притиснали навътре, за да увеличите изображението или други обекти и навън, за да намалите изображението или обекта.

Съвет: Телефони, таблети и други устройства, които не поддържат щипка, обикновено могат да увеличават или намаляват обекта или картината, като двойно натискат пръста си върху мястото, където искате да увеличите мащаба.

Условия на телефона, Плъзгане, Сензорен екран, Мащабиране