Какво е Pisetup?

Помощната програма за инсталиране, използвана от производителите на оригинално оборудване за инсталиране на инсталацията за инсталиране на Microsoft Windows 95. Тъй като процесът на инсталиране на Pisetup може да варира в зависимост от производителя на компютъра ви, процесът на разрешаване на грешки на Pisetup може да варира. Ако по време на инсталацията или настройката на компютъра ви възникнат грешки на Pisetup, препоръчваме ви да се свържете с производителя на компютъра.

Условия на операционната система, Настройка