Какво е премиер?

Първият може да се отнася до някое от следните:

1. Когато се отнася за услуга или продукт, Prime е съкращение от Amazon Prime .

2. Когато препращате към число, първият е кратък за просто число .