Какво представлява SharePoint?

Първоначално въведена през 2001 г., Microsoft SharePoint е уеб базирана бизнес платформа, използвана за управление на документи и управление на съдържанието. SharePoint позволява да се задават разрешения за страница със съдържание. SharePoint се интегрира специално в Active Directory, който е инструмента за управление на Microsoft за тези списъци. На определени страници могат да се задават различни функции. Например отдел може да настрои екипния си календар, който да проследява кой е в момента. Друга страница може да съдържа формуляри, които служителите трябва да попълнят, може би за заявка за ваканция. Поддържането на официални документи за политика и процедура в един сайт, който може да бъде достъпен от Интернет, също позволява приемственост в знанията.

Visio може да предлага и интранет портали, които предлагат съдържание и приложения в една компания. Екстранет сайтовете са защитени с парола сайтове, които бизнесът би искал да има достъп извън сградата. Интернет сайтовете биха позволили управлението на външния уебсайт на компанията.

Условия на Active Directory, Интранет, Софтуер