Какво представлява SLA (запечатана оловна киселина)?

SLA може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко споразумение за ниво на обслужване, SLA е измеримото ниво на обслужване, което компанията гарантира, за да предложи на потребителя. Много доставчици на интернет услуги и уеб хостове предоставят на клиентите си SLA, който очертава измеримите очаквания, които потребителят може да очаква. По-долу са дадени някои примери за това какво може да бъде включено в SLA.

  • Процентът на ъптайм, напр. 99.9% гарантиран ъптайм.
  • Гарантираното време за реакция от помощно бюро, например време за отговор от 15 минути или по-малко.
  • Общата очаквана производителност или бенчмарк на връзка или продукт.
  • Очакваното наказание или кредит, ако SLA не е изпълнено.

2. Съкратено за запечатана оловна киселина, SLA най-икономичен за по-големи приложения на мощност, където теглото е по-малка.

Условия на батерията, компютърни съкращения, термини от мрежата