Какво представлява стартиращата програма?

Като алтернатива се нарича програма за стартиране или стартово приложение, стартовата програма е всяка софтуерна програма или програма, която се стартира автоматично, когато компютърът се стартира. Например с Microsoft Windows, ако имате инсталирана антивирусна програма, тя се зарежда всеки път, когато компютърът се стартира, за да поддържа компютъра ви защитен.

Съвет: Въпреки че много програми може да искат автоматично да се стартират всеки път, когато стартирате компютъра си, трябва да зареждате програми, които планирате да използвате всеки път, когато компютърът се стартира. Колкото повече програми се зареждат при стартиране, толкова повече време ще е необходимо, за да стартирате компютъра.

BHO, Условия на операционната система, Стартиране