Какво е работна станция?

Име, дадено на един компютър, който е свързан с друг компютър или мрежа. Работната станция няма важна функция и не е необходимо да функционира мрежа. Работна станция е необходима само за да може един потребител да се свърже с мрежата. Например, почти всички потребители, които използват компютър на работното си място или в училище, използват работна станция.

Клиент, бездискова работна станция, хардуерни термини, мрежови термини, сървър