Защо ми липсват всички икони на работния плот на Windows?

Забележка: Ако ви липсва само икона, като My Computer (Моят компютър) или My Documents (Моите документи), вижте документа на иконата за липсващ компютър, My Network Places или My Documents.

Ако всичките ви икони липсват на работния плот, вероятно сте активирали Active Desktop. Ако не искате Active Desktop, можете да следвате стъпките по-долу.

  1. Щракнете с десния бутон върху работния плот
  2. Кликнете върху Active Desktop и махнете отметката от "View as a web page".

Ако искате да видите работния си плот като уеб страница, за да си върнете иконите, следвайте стъпките по-долу.

  1. Отворете контролния панел.
  2. В контролния панел кликнете два пъти върху иконата Display .
  3. В Display Properties (Свойства на дисплея) кликнете върху раздела Effects ( Ефекти) и отмаркирайте опцията "Hide icons (Скрий иконите), когато работният плот се разглежда като уеб страница."