Защо твърдият диск задвижва C:?

На компютри, работещи под Windows или MS-DOS, твърдият диск е обозначен с буквата С на драйвера, тъй като това е първата налична буква за твърди дискове. Компютърът присвоява A: и B: дискове на дискети и преносими носители като лентови устройства. Когато инсталирате други устройства, създавате нови дялове, те ще бъдат присвоени на други букви на устройствата след C, като D, E, F, G и т.н.

Например, повечето компютри днес се доставят с твърд диск и дисково устройство, като CD-ROM, CD-R или DVD устройство. С тази обща конфигурация, устройството C: ще бъде присвоено на твърдия диск, а устройството D: ще бъде присвоено на CD или DVD устройството. Дори ако флопи дисково устройство не е инсталирано в компютъра, защото буквите на устройствата A: и B: са запазени за флопи дискове, устройството C: все още ще бъде присвоено на твърдия диск.