Стъпки за отстраняване на неизправности при няколко дисплея на Windows

Стъпки за отстраняване на неизправности, които могат да се следват, когато имате проблеми с множество дисплеи под Microsoft Windows.

  1. Уверете се, че устройството е активирано и че правилните драйвери на видеокарта, избрани за вторичен адаптер / вторичен дисплей, са инициализирани.
  2. Физически превключвате реда на адаптерите.
  3. Потвърдете, че вторичният дисплей е маркиран в свойствата на дисплея, вторичен адаптер за дисплея се поддържа, и се открива вторичен дисплей.
  4. Стартирайте програмата на основния дисплей.
  5. Стартирайте програмата на цял екран.
  6. Деактивиране на вторичния дисплей.