Можете ли да промените или промените документ, след като е бил сканиран?

По подразбиране скенерите сканират документ или страница като изображение. Въпреки че това изображение може да бъде променено или коригирано чрез редактор на изображения, ако документът съдържа текст, този текст не може да се променя или вмъква в друг документ. Ако искате да сканирате текстов документ и да коригирате или модифицирате неговия текст, трябва да използвате софтуерна програма с възможности за оптично разпознаване на символи (OCR). Следващите раздели съдържат кратък списък на някои програми с тези възможности.

OCR онлайн услуги

OCR софтуерни програми

Търсене на други софтуерни решения за OCR

С помощта на една от тези програми можете да сканирате документ, да конвертирате документа с OCR и да го запишете като стандартен текстов файл. След това можете да редактирате или търсите в текстовия файл с любимия си текстов редактор.