COMMAND.COM срещу CMD.EXE

Да не се бърка с CMD.EXE на OS / 2, в Microsoft Windows, CMD.EXE е изпълним файл на командния ред. Той е по-съвместим и преносим между различни хардуерни платформи в сравнение с оригиналния COMMAND.COM, който се използва като команден интерпретатор с DOS в продължение на няколко години. COMMAND.COM е включен за обратна съвместимост и се препоръчва той да се използва, когато старите MS-DOS програми може да не могат да се изпълняват в Windows NT, 2000, XP и по-късни версии на Windows.

Какви версии на Windows имат поддръжка за командата CMD?

Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 поддържат командата CMD.

Какви са някои предимства от използването на CMD вместо COMMAND?

Освен това, което е изброено в началото, един от най-забележимите неща, които потребителят ще забележи, когато използва CMD за достъп до MS-DOS, е възможността да се използват дълги имена на файлове. Когато потребителят използва COMMAND, трябва да се използва краткият формат на името 8.3. Например, ако искате да получите достъп до "Моите документи" в COMMAND, въведете cd mydocu ~ 1 . Въпреки това, за да влезете в същата директория чрез CMD тип cd "моите документи" или cd моите документи .