Компютърът не се изключва

За да защитите компютъра от неправилно изключване, когато той работи, бутонът за захранване няма да изключи компютър. Ако компютърът ви е замръзнал или срещнал други проблеми и трябва да бъде изключен, натиснете и задръжте бутона за захранване, без да пуснете за 5 до 10 секунди. Задържането на бутона за захранване ви позволява да изключите компютъра.

Ако компютърът работи добре и искате да изключите компютъра, вижте как да изключите компютърни стъпки за инструкции как да изключите всички видове компютри.

Съвет: Докато компютърът работи, натискането на бутона за захранване може да постави компютъра в спящ режим. Когато компютърът е в режим на заспиване, индикаторът за захранване обикновено мига и натискането на бутон на мишката или клавиатурата събужда компютъра.

И накрая, ако имате лаптоп и следвайки горните стъпки, не изключвайте компютъра, изключете компютъра и извадете батерията.