Как интерпретират команди на MS-DOS?

При всяко въвеждане на команда в MS-DOS компютърът ще премине през стъпките по-долу.

  1. Компютърът разглежда командата за всички вътрешни командни съвпадения. Ако въведената команда не бъде намерена, тя продължава към следващата стъпка.
  2. Компютърът търси изпълними файлове в текущата директория, които съответстват на въведената команда на потребителя. Ако не съществуват файлове, които да съответстват на командата на потребителя, то продължава до следващата стъпка.
  3. Компютърът разглежда всяка от директориите в пътя на околната среда, които съответстват на въведената команда на потребителя.

По-долу са дадени някои различни сценарии за това как MS-DOS може да интерпретира команда, която потребителят въвежда.

Потребителят влиза в командата "dir"

Компютърът разглежда командата command.com и забелязва, че dir е валидна вътрешна команда и изпълнява инструкциите за тази команда.

Потребителят влиза в командата "формат"

Компютърът не може да намери тази команда в command.com или в локалната директория, но я намира в пътя и изпълнява командата като външна команда.

Потребителят въвежда името на играта, която желае да изпълни

Компютърът не може да намери командата в command.com, но забелязва, че изпълнимият файл е в текущата директория и изпълнява този файл.

Потребителят въвежда име на неизпълним файл или изпълним файл, който не съществува в нито един от пътищата

Компютърът не може да намери командата или изпълнимия файл в command.com, текущата директория или в някоя от пътеките и генерира грешката "Лоша команда или име на файл".