Как да активирате и деактивирате Microsoft ScanDisk да работи след неправилно изключване

Тази функция може да се активира или деактивира в файла msdos.sys чрез промяна на AutoScan = секцията. Допълнителна информация за msdos.sys, как да го редактирате и нейните стойности е достъпна на страницата msdos.sys.