Създайте таблица в FrontPage

По-долу са описани стъпките за копиране и поставяне на текст, както и на формули в електронна таблица на Microsoft Excel.

Microsoft Excel работи като повечето други програми за копиране и поставяне на обикновен текст. За да копирате и поставите всички клетки, съдържащи само текст в електронна таблица на Excel, следвайте стъпките по-долу.

Как да копирате и поставяте само стойностите в Excel

Ако имате работа с клетки, които съдържат формули, но искате да копирате стойностите, създадени от тези формули, следвайте стъпките по-долу.

  1. Изберете Стойности и след това щракнете върху OK.

Как да копирате и поставяте формули в Excel

Забележка: Повечето формули се създават чрез относителна препратка към клетката и когато тези формули се копират, препратките ще се променят автоматично. Ако не искате клетъчните препратки да се променят, формулата трябва да бъде абсолютна клетъчна референция.

  1. Изберете Формули и след това щракнете върху OK.