Създаване на три изображения: първо вляво, второ центрирано, трето отдясно

Създаването на три изображения в един ред изисква таблица с три клетки, позволяваща на изображенията да бъдат центрирани равномерно.

Примери

Горният код ще доведе до изображенията, които виждате по-долу.