Грешка при четене / писане на фиксиран диск

Проверете дали устройството е настроено като Авто или правилно ръчно конфигурирано в CMOS.

Твърдият диск не е свързан

Внимание: Когато работите вътре в компютъра, вземете предпазни мерки за предотвратяване на ESD.

Изключете и изключете компютъра. Отворете кутията. Проверете дали кабелите са правилно и сигурно свързани към твърдия диск. Извършете същата проверка на мястото, където кабелите на твърдия диск се свързват с дънната платка.

Лош твърд диск

Ако твърдият диск е настроен като автоматичен или правилно е конфигуриран ръчно и кабелите изглеждат свързани правилно, вероятно е твърдият диск да е лош. Препоръчва се да бъде закупен нов твърд диск или компютърът да се обслужва.

Съвети за закупуване на твърд диск могат да бъдат намерени на нашата страница със съвети за закупуване на твърд диск.