Вентилаторът не се върти в захранването

Препоръчваме незабавно да подмените захранването. Вентилаторът помага да се включи в компютъра текущ въздушен поток, за да се охлади компонентите на компютъра. Ако не бъде сменена, това може да причини допълнителни щети на компютъра. Не се препоръчва да отворите захранването и да замените вентилатора в захранването.