Светлината на флопи дисково устройство не изгасва

Ако имате проблем с флопи дисково устройство, където светлината отпред на устройството не се изключва, прегледайте опциите за отстраняване на неизправности по-долу за помощ при отстраняването на проблема.

Кабелът за данни с флопи дисково устройство не е свързан правилно

Най-честата причина за изключване на светлината на устройството е, че кабелът за данни с флопи диск не е свързан правилно. Проверете дали кабелът на флопидисковото устройство е свързан правилно към гърба на флопидисковото устройство и към дънната платка. Pin един на кабела обикновено се намира най-близо до флопи захранващия конектор, затова червената ивица на кабела трябва да бъде обърната към захранващия конектор на гърба на флопидисковото устройство.

Дисково устройство е лошо

Ако кабелът за данни с флопи дисково устройство изглежда правилно свързан, възможно е флопидисковото устройство да е физически лошо и се препоръчва той да бъде подменен.